Het was weer zo ver. Een school met enkel ASO en vooral Latijn als studierichting vlak in mijn buurt organiseert inschrijvingen. Sinds het invoeren van het ‘gelijke start’ voor iedereen, stak dit fenomeen de kop op.

Ik bezocht een vader die gewoon uit pure noodzaak, zoonlief doet het echt wel goed in het lager onderwijs, er als de kippen bij was en de ‘rage’ om te kamperen voor de schoolpoort in gang stak, nog voor de plaatselijke haan er kon naar kraaien.

Aangezien het snerend koud was, bezocht ik hem en trakteerde met verse hete koffie en een lokale specialiteit. Om de tijd te doden meenden we wat wisselingen en ja, wij zitten daar op dezelfde lijn. Hij beseft en weet dat het ‘er ruim over is’ om voor dag en dauw een dag eerder al staan aan te schuiven, maar dat is inderdaad niet zijn schuld.

Welke lichtzinnige minister besloot dat het hele lagere onderwijs voor geen meter draait?
Welke ondoordachte reden steekt er achter om iedereen de kans te geven een school, louter op basis van het aangebodene en ‘hear-say’ als elitair of gerenommeerd te beschouwen?
Waarom werd het interdiocesaan examen afgeschaft?

Het probleem voor deze vader was heel simpel op te lossen! Gebruik het rapport van de laatste 2 jaren, zelfs 3 jaren van het lager onderwijs. Als deze school gewoon zegt: Kijk met een totaal van minder dan 70% kom je er bij ons niet in. Wij bieden Latijn, Latijn-Grieks, 8 uur wiskunde; de kinderen moeten al ineens zelfstandig leren werken én we hebben maar 2 examenreeksen…  Wel dan weet je toch zo dat een laagvlieger daar niets moet gaan zoeken! En neen, ik ben geen elitair of erudiet, maar toen ik de rij wachtenden monsterde, zag ik toch enkele caruren staan waarbij ik spontaan aan dat ene spreekwoord met bomen en appels ( neen niet Newton’s oogappel ) moest denken.

Een andere, verwerpelijke kritiek op mijn stelling dat het rapport van de lagere school een richting moet aangeven voor zo’n scholen is dat een 80% voor wiskunde in de ene lagere school niet hetzelfde is als in een andere. Wel, welke andere ondeskundige minister schafte destijds het interdiocesaan examen af? Waarom organiseert de overheid niet een peilingstest of zelfs Vlaams examen voor enkele kernvakken ( wiskunde, nederlands, wetenschap(pen), Engels )? Dan is ineens de terreur van het inspectieteam afgelopen. Je weet waar naar toe te werken en de lagere scholen zien dadelijk of ze ‘goed’ bezig zijn!

Neen, het perfide watervalsysteem startte nu! Inschrijven en (tegen beter weten in ) hopen dat kindlief ( mijn kind, schoon kind; nietwaar ) het toch maar zou waarmaken. Als dat niet het geval is, melken we het hele arsenaal aan pampermaatregelen uit, schakelen we het rechtssysteem in en hopen we alsnog dat we, al vals spelend, een te hoog diplomaatje kunnen bemachtigen. Een ticketje ‘win-for-life’, hoge salarissen en falende carrières. Lang leve de mislukkingen. Arm België!

Zij die beweren dat ik het veel te zwart voor stel. Ik kan enkel bogen op een ervaring dat kinderen die er na 2 jaar “uit” moeten, vaak met grote trom bij ons terecht komen en zo hard onderaf glijden dat ze nog blij mogen zijn dat ze bij ons de meet halen.

De kinderen die bij ons zich bewust ( of althans de ouders ) inschrijven, de ‘zogenaamde’ tweedeklasser ( richting ondernemen bijvoorbeeld ), een zeer vlak concours afleggen en haast allemaal de eindmeet in de gekozen richting halen. Het komt niet zelden voor dat ze nog succes hebben ook in hun carrière. De verhalen die ik hoor van onze studenten zijn vaak hartverwarmend.

Verdorie, ik ben die ochtend echt gaan houden van onze school, een school met een hart!

Waarvoor kamperen voor een schoolpoort toch niet goed is.

Uw herdershond

Advertenties