Het zal je wel maar weer overkomen. Je kondigt een toets aan mét atlas. Je laat dit noteren in de schoolagenda en geeft dus de week nadien het vragenblad.

Welnu, steevast slagen sommige leerlingen er in het vak, soms in casu de gehele opleiding als bijzaak te beschouwen. De toets loopt z’n gangetje en ik wacht af.

Mijn #handleiding is eenvoudig.
Atlas niet bij? Neen, we lenen niet bij de buur!

Voor mij is dit een rechtvaardige afrekening in plaats van het systematisch oplijsten, aantekenen van het ‘vergeten zijn’. Dan moet ik ook nog eens een penalisatie van een “3 keer vergeten dus…” doen?

Ik dacht het niet. Een iets minder punt op je gewone test op een gewoon maandrapport is voor mij én voldoende én rechtvaardig.

Nietwaar?

Advertenties