Hoe een toetsje dat ik “moest” doen ineens een waardevol moment werd!

Ik gaf 3 vragen op voor een voorziene test en zag ieder blazen en zuchten. Blijkbaar had ik niet datgene gevraagd wat zij hadden ‘voorzien’.
Plots stelde een leerling voor zelf een vraag te bedenken en te beantwoorden.
Hé, waarom niet? Het beïnvloedt het resultaat niet danig, de leerlingen die het niet willen; verliezen er niets mee en ikzelf weet wat ze nu wel of niet kenden.
Ik bedacht er de term “magvraagje” bij; waarom ook niet? Deze zelfbedachte vragen kunnen maar een inspiratiebron zijn voor het nakende examen.

Merci 3 stwc, ik leerde weer iets bij!

Advertenties