Het is haast niet te geloven maar het loont ondanks allerlei ‘andere inzichten’ nog steeds om te beleggen in duurzame energieprojecten!
Stel dat jij niet in staat bent zelf panelen te leggen, maar wel het geld er voor hebt!

Sta me toe even toe deze eenvoudige rekensom te maken.

Een modaal en jong gezin in Vlaanderen betaalt ongeveer 60 euro per maand aan elektriciteit. Dus maandelijks betaalt de goede huisvader dit bedrag om deze vorm van energie te huren. We spreken van een pakket 3500 kWh oordeelkundig verdeeld over dag en nachtverbruik.

Een goede PV-installatie van deze omvang kost je tegenwoordig om en bij de 5000 euro. Stel nu dat jij deze installatie wil sponsoren ( bijvoorbeeld de (groot)ouders die hun (klein)kinderen willen helpen met de start van hun eigen leven ).

Je bestelt en rekent af. Maak nu die overeenkomst dat je 50 euro per maand ( wat anders die 60 euro huur was ) laat terug betalen om jouw investering terug te ‘krijgen’. Jouw (klein)kind voelt het niet, want betaalde dit bedrag ( zelfs 10 euro meer ) per maand toch aan de energieboer.

12 keren 50 euro is 600 euro, of op een investering van 5000 euro een “rendement” van maar liefst 12%.

Ai, even wachten! We moeten eerlijk blijven. Er is net dit jaar een vlaktaks ingevoerd, waarbij je ( afhankelijk van waar je woont ) tussen de 70 tot 90 euro belasting per geïnstalleerd vermogen moet betalen. Neem in dit geval de worst case en rekenen we voor onze 3500 kWh installatie het duurste woongebied aan. Zo komen we op een ‘meerkost’ van 315 euro per jaar uit!

Als mecenas neem je dit kost op je maar zo zakt je rendement naar slechts een schamele 6 % meer*!
( 600 – 315 = 295 euro )

Dit is een hypothetisch rekensommetje. Er zijn nog héél wat praktische en organisatorische vragen bij. Maar gewoon, zoals Socrates het al orakelde:

I can’t teach u everything,
I only can make u think!

*: de netwerkbeheerder garandeerde me dat de huurprijs (60 euro ) van elektriciteit de komende jaren met 4% ( van 60 naar 63, naar 66 … ) per jaar ging stijgen, dus die 5% wordt toch ieder jaar een beetje “meer” waard!

Succes met je rekenwerk, ik deed het mijne alvast.

Advertenties