De ballonnetjes van de overheid gaan op, plasticsoep of heliumtekorten niet nagelaten.

In navolging van m’n vorige berichtgeving hierover; volgt een onsmakelijk vervolgverhaaltje:

De baas van het katholieke onderwijs, L. Boeve, orakelt in zijn ‘ronde van Vlaanderen’ overal dat de opdrachtnoemers 20 en 21 al gelijkgeschakeld zijn naar noemer 22 en dat de leraar een weekopdracht heeft van 38 uur. De vakbonden zouden daarmee akkoord gegaan zijn.

Niets is minder waar : er is nog helemaal niets beslist, meer nog : er is zelfs nog niet over onderhandeld!!!

Is dit een bewuste zet? Zulke leugens hypothekeren het loopbaandebat.
Dat debat moet resulteren in een grotere aantrekkelijkheid van het lerarenberoep door een afbakening van de opdracht van de leraar. De leraar moet zich kunnen focussen op zijn kerntaak en dat is lesgeven. Het resultaat van het debat mag geen taakverzwaring inhouden.

COC is, voor zover ik weet,  dus geen vragende partij voor het optrekken van de opdrachtennoemers.

In een eerlijk debat over een grotere aantrekkelijkheid van het lerarenberoep worden trouwens eerst de maatregelen genomen die daarvoor nodig zijn. Daarna wordt het kostenplaatje gemaakt en pas dan wordt er gezocht naar de middelen om dat plaatje te financieren. Als blijkt dat er bijkomende middelen nodig zijn, moeten die er ook komen.

Overigens zou Boeve van de opbrengst van het optrekken van de noemer tot 22 (130 à 150 miljoen euro) al meteen 80 miljoen naar het basisonderwijs willen overhevelen. En ook dat wordt ten onrechte als beslist voorgesteld. Volgens mij is dit een prachtig staaltje van “divide et impera.” De ene geld beloven uit de besparingen op de kap van de andere en als het geld er niet komt het op die kappendragers steken!

Op dit ogenblik wordt er nog onderhandeld over de afschaffing van de diploma-bonificatie en over de afkoopsom daarvan en de (eventuele) belastingaftrek van die afkoopsom. Over al de rest (tantième, ziektepensioen, etc. ) is er nog niet gesproken.

Het zal mij niet verwonderen dat het orkest wel eens zou kunnen stoppen met spelen en eerder heavymetalgewijs met hun instrumenten gaan beginnen kloppen, beste boef, euh Boeve.

Mag ik even alluderen op onze noorderburen: in Nederland hebben ze op dit ogenblik een tekort van 12.000 leerkrachten (basis-en secundair onderwijs) en een enorme uitstroom van beginnende leerkrachten. Daar denkt men aan het nemen van allerlei maatregelen om meer mensen in het onderwijs te krijgen. Misschien moet het in België ook eerst zover komen, eer men inziet dat men onderwijspersoneel niet kan blijven behandelen als citroenen die men bij elke begrotingscontrole kan uitpersen.

05_passazhira_titanika_sredi_nas

 

 

Advertenties