Het nieuws wist ik al een tijdje, maar de deontologie vraagt dan om even te wachten.

Mijn grootste vraag blijft voorlopig onbeantwoord:

Wat met burgerparticipatie?

Allerlei andere, niet minder belangrijke vragen blijven ook nog mij bezig houden.

Een effect zou kunnen zijn dat mijn mandaat snel verdwijnt. Dan heb ik niet meer de kans of gelegenheid deze bezorgdheden te uiten. Het zijn spannende tijden want net nu willen we enkele duurzame oplossingen eindelijk gaan implementeren. Toen ik in 2014 de eerste fusie al ten zeerste afwees, vertelde een voormalig directeur van de BBL al:

” Infrax en Eandis zijn zo’n beetje als Rolling Stones en the Beatles. Je houdt van ze of niet, maar beiden houden mekaar scherp “

Iets met #kaf en #koren suist door mijn hoofd.

Lees in deze context dit artikel of dit artikel

Advertenties